Biblioteca comunale Turriaco

Orario:

Thu 27 July 15:30 - 18:30
Nota: Biblioteca chiusa al mattino
Fri 28 July 09:30 - 12:30
15:30 - 18:30
Sat 29 July 09:30 - 12:30
Sun 30 July Chiusa
Mon 31 July 09:30 - 12:30
15:30 - 18:30
Tue 01 August 09:30 - 12:30
15:30 - 18:30
Wed 02 August 09:30 - 12:30
15:30 - 18:30