Biblioteca comunale Staranzano

Orario:

Thu 23 March Chiusa
Fri 24 March 09:30 - 12:30
15:00 - 18:30
Sat 25 March Chiusa
Sun 26 March Chiusa
Mon 27 March 09:30 - 12:30
15:00 - 18:30
Tue 28 March 15:00 - 18:30
Wed 29 March 09:30 - 12:30
15:00 - 18:30